Follow Us

Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος

Το 2021 χαρακτηρίζεται αναμφίβολα ως μια απαιτητική χρονιά, με σημαντικές προκλήσεις, αβεβαιότητα και δυσκολίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα λόγω της υγειονομικής κρίσης που επηρεάζει όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας.

Follow us on instagram